1. <pre id="hxlpy"><strong id="hxlpy"><xmp id="hxlpy"></xmp></strong></pre>

    1. <output id="hxlpy"></output>
     <table id="hxlpy"><ruby id="hxlpy"></ruby></table>
     <p id="hxlpy"></p>
      Otwarte do 19:00

      Are you interested in one of these vehicles?

      Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


      Warunki leasingu maszyn w Holandii

      W Holandii obowi?zuj? nast?puj?ce warunki leasingu maszyn lub sprz?tu budowlanego:

      • Firma/w?a?ciciel/wnioskodawca nie jest lub nie by? w ostatnim czasie przedmiotem post?powania upad?o?ciowego.
      • Firma ubiegaj?ca si? o leasing jest zarejestrowana w holenderskiej Izbie Handlowej.
      • Wnioskodawca nie ma od ostatnich 60 dni zaleg?o?ci na rzecz banków lub organizacji finansowych.
      • W?a?ciciel firmy wnioskuj?cej o leasing nie ma zaleg?o?ci na rzecz podmiotów rz?dowych (w tym m.in. urz?du skarbowego, zak?adu ubezpieczeń spo?ecznych b?d? z tytu?u grzywien).
      • Firma nie prowadzi dzia?alno?ci w jednej z poni?szych wy??czonych bran?:
       • - Organizacje finansowe takie jak banki i firmy leasingowe
       • – Firmy handluj?ce ci??arówkami, przyczepami, maszynami, sprz?tem budowlanym lub innymi pojazdami u?ytkowymi

      Potrzebujesz wi?cej informacji na temat leasingu maszyn w Holandii?

      Kliknij poni?szy przycisk, a zostaniesz przekierowany do formularza kontaktowego, z którego mo?esz skorzysta?, aby poprosi? o dalsze informacje na temat leasingu.
      Mo?esz równie? zadzwoni? do nas pod numer +31 413 75 42 75, a my ch?tnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotycz?ce leasingu i finansowania.

      幻女与人XX00毛片
       1. <pre id="hxlpy"><strong id="hxlpy"><xmp id="hxlpy"></xmp></strong></pre>

        1. <output id="hxlpy"></output>
         <table id="hxlpy"><ruby id="hxlpy"></ruby></table>
         <p id="hxlpy"></p>