1. <pre id="hxlpy"><strong id="hxlpy"><xmp id="hxlpy"></xmp></strong></pre>

    1. <output id="hxlpy"></output>
     <table id="hxlpy"><ruby id="hxlpy"></ruby></table>
     <p id="hxlpy"></p>
      Otwarte do 19:00

      Are you interested in one of these vehicles?

      Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


      O BAS Machinery

      BAS Machinery ma zawsze na stanie co najmniej 275 maszyn w swoim obiekcie w Veghel (Holandia). Je?li szukasz niezawodnego partnera w zakresie dostaw zarówno nowych, jak i u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego o wysokim standardzie i w najlepszych cenach, wybierz BAS Machinery! Oferujemy równie? szerok? gam? us?ug i ogólno?wiatow? dostaw?.

      Nowe i u?ywane maszyny budowlane z dostaw? na ca?y ?wiat!
      BAS Machinery ma zawsze na stanie co najmniej 275 maszyn w swoim obiekcie w Veghel (Holandia). Je?li szukasz niezawodnego partnera w zakresie dostaw zarówno nowych, jak i u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego o wysokim standardzie i w najlepszych cenach, wybierz BAS Machinery! Oferujemy równie? szerok? gam? us?ug i ogólno?wiatow? dostaw?.
      Du?y wybór u?ywanych ci??kich maszyn i sprz?tu budowlanego

      Du?y wybór

      BAS Machinery ma zawsze na stanie ponad 150 maszyn ró?nych rodzajów i marek, z ró?nych roczników, z ró?nym przebiegiem i w ró?nych cenach.

      Wi?cej o naszym asortymencie
      Sprzedaj swoje maszyny

      Sprzeda? Twoich maszyn

      Zawsze szukamy u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego – niezale?nie od marki, rodzaju, przebiegu oraz rocznika. Mo?liwa jest równie? zamiana.

      Sprzeda? na rzecz BAS Machinery
      We? maszyn? w leasing w BAS Machinery

      Leasing

      BAS Machinery oferuje wyj?tkowe podej?cie do leasingu u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego. Kliknij poni?szy przycisk, aby uzyska? bardziej szczegó?owe informacje na temat opcji leasingu.

      Wi?cej na temat leasingu
      Partner oferuj?cy pe?ny pakiet us?ug

      Partner oferuj?cy pe?n? obs?ug?

      Gdy kupujesz maszyn? w BAS Machinery, zajmujemy si? wszystkim za Ciebie. Oferujemy porady, szybk? obs?ug? oraz najlepsze ceny.

      Zobacz nasze us?ugi
      BAS Machinery jest niezawodnym partnerem

      Niezawodno??

      BAS Machinery to niezawodny partner zarówno dla klientów, jak i dostawców z ca?ego ?wiata. Wspó?praca z BAS Machinery jest przyjemna i przebiega bez przykrych niespodzianek.

      Solidna firma
      BAS Trucks ma wieloletnie do?wiadczenie w ogólno?wiatowym eksporcie ci??arówek i przyczep

      Fachowa wiedza

      BAS Machinery nale?y do firmy BAS Trucks, która ma wieloletnie do?wiadczenie w ogólno?wiatowym eksporcie samochodów ci??arowych i przyczep. Nasza firma nie ogranicza si? jednak do roli sprzedawcy ci??arówek i przyczep.

      Wi?cej o BAS Groep
      Dzi?ki BAS Machinery mo?esz prowadzi? interesy we w?asnym j?zyku

      Zespó?

      Dzi?ki BAS Machinery mo?esz prowadzi? interesy w swoim ojczystym j?zyku, a nasz zespó? dysponuje ca?? wymagan? wiedz? umo?liwiaj?c? znalezienie idealnej maszyny.

      Zobacz nasz zespó?
      BAS Machinery zawsze poszukuje nowych, zmotywowanych pracowników

      Oferty pracy

      BAS Machinery zawsze poszukuje nowych zmotywowanych pracowników do pracy w swoich nowoczesnych zak?adach, zespole handlowym, dziale IT oraz zespole wsparcia sprzeda?y. Sprawd? oferty pracy.

      Zobacz oferty pracy
      Godziny otwarcia

      Godziny pracy

      • Mo?esz nas odwiedzi? w Veghel:
      • Od poniedzia?ku do czwartku: 8:30–20:00
      • Pi?tek: 8:30–17:30
      • Sobota: 08:30–13:00
      • Niedziela: zamkni?te
      Zobacz stron? z danymi kontaktowymi
      幻女与人XX00毛片
       1. <pre id="hxlpy"><strong id="hxlpy"><xmp id="hxlpy"></xmp></strong></pre>

        1. <output id="hxlpy"></output>
         <table id="hxlpy"><ruby id="hxlpy"></ruby></table>
         <p id="hxlpy"></p>