1. <pre id="hxlpy"><strong id="hxlpy"><xmp id="hxlpy"></xmp></strong></pre>

    1. <output id="hxlpy"></output>
     <table id="hxlpy"><ruby id="hxlpy"></ruby></table>
     <p id="hxlpy"></p>

      ?

      BAS Machinery

      Twój ogólno?wiatowy dostawca ci??kich maszyn budowlanych i górniczych!

      Nowe i u?ywane ci??kie maszyny oraz sprz?t budowlany z dostaw? do dowolnego kraju!
      Nowe i u?ywane ci??kie maszyny oraz sprz?t budowlany z dostaw? do dowolnego kraju!
      Odwied? stron? o nas

      O nas

      BAS Machinery specjalizuje si? w zarówno nowych, jak i u?ywanych ci??kich maszynach i sprz?cie budowlanym. W Veghel (Holandia) dysponujemy na stanie ponad 200?maszynami

      Dowiedz si? wi?cej
      Wi?cej informacji na temat managera sprzeda?y

      Manager sprzeda?y

      Czy chcesz, aby?my sprzedali Twoje maszyny za Ciebie? Aby Ci w tym pomóc, mamy managera sprzeda?y. Dowiedz si? wi?cej o managerze sprzeda?y i sposobie wspó?pracy, klikaj?c poni?szy przycisk.

      Czytaj dalej
      Sprzedaj BAS Machinery swoj? maszyn?

      Wymiana maszyn

      Je?li chcesz sprzeda? nam bezpo?rednio swoje maszyny lub je wymieni?. Jeste?my zawsze zainteresowani zakupem Twoich maszyn.

      Dalsze informacje
      Kupimy Twoje maszyny

      Informacje kontaktowe

      Mo?esz si? z nami skontaktowa? telefoniczne, e-mailowo, za po?rednictwem czatu, serwisu WhatsApp lub Facebook Messengera, a my odpowiemy na Twoje zapytanie.

      Skontaktuj si? z nami
      U?ywane maszyny i sprz?t budowlany
      U?ywane maszyny i sprz?t budowlany BAS Machinery jest prawdziwym specjalist? w zakresie nowych i u?ywanych ci??kich maszyn, sprz?tu budowlanego oraz sprz?tu do obs?ugi i podawania materia?ów. Dzi?ki nam mo?esz zakupi? maszyny najwi?kszych globalnych marek: Caterpillar, Volvo, Liebherr, Atlas-Copco, Komatsu, Hyundai, JCB, Terex, Manitou i nie tylko. Ka?da marka w porównaniu z innymi ma swoje w?asne mocne strony i dziedziny specjalizacji. Zakup maszyn i sprz?tu budowlanego w BAS Machinery pozwala uzyska? znakomity zwrot z inwestycji. Nasze maszyny s? sprzedawane do ponad 150 krajów. Dlatego wszystkie u?ywane maszyny na stanie dost?pne s? w ró?nych wariantach – z ró?nych roczników, z ró?nym przebiegiem i w ró?nych cenach!
      Wynajem maszyn W przypadku maszyn dost?pnych w opcji leasingu wy?wietlane s? ceny leasingu. Nale?y zwróci? uwag? na tekst ?W leasingu od”. Je?li ten tekst jest widoczny, dana maszyna mo?e zosta? wzi?ta w leasing. Leasing maszyn mo?e pomóc szybko poprawi? rezultaty biznesowe dzi?ki zmniejszeniu nak?adów na inwestycje. Zdarza si?, ?e cena danej maszyny jest zbyt wysoka, co uniemo?liwia zakup maszyny za gotówk?. W takim przypadku istnieje jednak mo?liwo?? wzi?cia maszyny w leasing b?d? zakupu ratalnego. Leasing jest dodatkow? us?ug? oferowan? przez BAS Machinery. Ch?tnie pomo?emy w znalezieniu odpowiedniej opcji finansowania lub leasingowej, która najlepiej spe?ni Twoje potrzeby. Z?ó? wniosek o leasing i zobacz, co ma do zaoferowania BAS Machinery.
      Maszyny w leasingu
      Zamiana lub sprzeda? maszyn
      Zamiana lub sprzeda? maszyn Mo?esz zamieni? lub sprzeda? u?ywan? maszyn?, b?d? zamieni? j? z cz??ciow? zap?at?. BAS Machinery zawsze mo?e Ci pomóc, poniewa? jeste?my zainteresowani zakupem maszyn niezale?nie od stanu technicznego, marki, modelu oraz przebiegu. Jeste?my pewni, ?e mo?emy Ci zaoferowa? uczciw? cen? za Twoj? maszyn?. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu w sprzeda?y i skupie maszyn w ponad 150 krajach doskonale wiemy, jaka jest uczciwa cena za Twoj? maszyn? na rynku mi?dzynarodowym. Je?li chcesz nam sprzeda? swoj? maszyn?, mo?emy j? nieodp?atnie odebra?, pod warunkiem ?e znajduje si? w dopuszczalnej odleg?o?ci od nas. Mo?esz równie? dostarczy? maszyn? do Veghel. Aby Ci? odci??y?, zajmiemy si? wszystkimi potrzebnymi formalno?ciami.
      幻女与人XX00毛片
       1. <pre id="hxlpy"><strong id="hxlpy"><xmp id="hxlpy"></xmp></strong></pre>

        1. <output id="hxlpy"></output>
         <table id="hxlpy"><ruby id="hxlpy"></ruby></table>
         <p id="hxlpy"></p>